אודות

אתר ההנצחה JEWSOFOSTROWIEC  הוא פרוייקט אשר החלה בשנת 2017 לזכר  הקהילה היהודית אוסטרובייץ. ישנם שני ספרי יזכור, שפורסם מזמן 1949 ו- 1971 ובעיקר ביידיש ועברית, זה לספר את הסיפורים ואת האירועים הטרגי של העיר.מאז, אין עבודה עיקריים נעשה לתרגם המאמרים לתוך השפה האנגלית ולפרסם את זיכרונותיו החשוב של חברי והניצולים של העיר.

תקוותנו היא כי הפרויקט הזה:

* מכבדים את המורשת של הקהילה היהודית התוססים אוסטרובייץ.

*  לצייר תמונה מפורטת של העיר לפני, במהלך ואחרי השואה.

*  לתעד זיכרונותיו הטרם פורסם של הניצולים, ואת הסיפורים של הקורבנות שנספו בשואה.

 

זה ייעשה על ידי את הפעילויות הבאות:

*  לתרגם את רובו של ספר יזכור 1970 ל אנגלית, בסיועם של הדור השני, ולהפוך את המאמרים לזמין באופן קל לקריאה, נגישים דרך האינטרנט.

*  לאסוף את זיכרונותיו של תושבי העיר, צאצאיהם, ניצולים ומקורות אחרים, לפרסם אותם באתר האינטרנט של היהודים של אוסטרובייץ.

*  לשתף פעולה עם יד ושם לאיסוף שמות נוספים של תושבים אוסטרובייץ שנהרגו בשואה על פרויקט איסוף השמות שלהם.