Kalendarium dziejów Żydów w Ostrowcu

Kalendarium dziejów Żydów w Ostrowcu

(wybrane daty i wydarzenia)

1631 – pierwsza wzmianka o Żydzie ostrowieckim

1662 – w Ostrowcu żyje 304 chrześcijan i 81 żydów

1836 –Abraham Simon Cohen, kupiec warszawski, w porozumieniu z hr. Henrykiem Łubieńskim, nabywa dobra Ostrowiec (początek rozwoju ostrowieckiego hutnictwa, tzw. huta Klimkiewiczów)

1867 - właścicielem dóbr ostrowieckich zostaje bankier, przemysłowiec żydowskiego pochodzenia baron Antoni Edward Fraenkel i tworzy z huty nowoczesny kombinat metalurgiczny

1869 – podczas carskiej reformy administracyjnej Ostrowiec zachowuje prawa miejskie dzięki wysokiemu odsetkowi żydowskich mieszczan

1885 – z inicjatywy Władysława Laskiego, bankiera i przemysłowca żydowskiego pochodzenia, właściciela ostrowieckiej huty, Zakłady Ostrowieckie stają się spółką akcyjną, a do miasta doprowadzona zostaje kolej żelazna

1890 – Żydzi stanowią 85 % populacji Ostrowca

1928 – umiera rabin Ostrowca Majer Chil Halsztok

1939 – ludność miasta wynosi 30 tys. osób, w tym 11 tys. Żydów (blisko 37 % ogółu)

1942 – tzw. „wielka akcja” - wywiezienie do obozu zagłady w Treblince ok. 11000 Żydów

1945 – w Ostrowcu przebywa 193 Żydów ocalałych z Holokaustu

2015 - odsłonięcie pomnika pamięci Żydów ostrowieckich ofiar Holokaustu

2016 - pośmiertnie nadanie honorowego obywatelstwa miasta Ostrowca Leonowi Szpilmanowi

2018 – otwarcie odbudowanego ohelu nad grobem rabina Majera Chila Halsztoka