Żydowski Ostrowiec

Miasto Ostrowiec powstało w wielonarodowej szesnastowiecznej Rzeczpospolitej i od samego początku było miastem wielokulturowym. Wśród pierwszych osadników byli Żydzi i przez kolejne stulecia stanowili oni stały składnik społeczności, którą wzbogacali materialnie i duchowo. Początek XX wieku a szczególnie okres międzywojenny to czas niezwykle bogatego rozwoju żydowskiego życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego. W czasie II wojny światowej niemal wszyscy zginęli.

Holokaust przeżyło tylko dwa procent ostrowieckich Żydów. Przez okres PRL ich wkład w rozwój miasta został niemal zapomniany. Dopiero od kilku lat powoli odkrywana jest i upamiętniana historia żydowskiego Ostrowca.