O Nas

Projekt Upamiętnienia Żydów Ostrowieckich :

• Upamiętnienie dziedzictwa niegdyś prężnie działającej ostrowieckiej społeczności żydowskiej
• Upowszechnianie historii miasta: przed, w trakcie i po Holokauście
• dokumentowanie historii osób ocalałych z Holokaustu i ich potomków
• Tworzenie sieci kontaktów między potomkami ostrowieckich Żydów a obecnymi mieszkańcami miasta
• Zachęcanie do konserwacji i poprawy stanu istniejących żydowskich obiektów historycznych w mieście.
• Proponowanie nowych inicjatyw upamiętniających żydowskie miejsca historyczne w Ostrowcu.
• Promowanie programów edukacyjnych i wydarzeń, które podkreślają i upamiętniają dawną społeczność żydowską.