Map of the Liquidation of the Ostrowiec Ghetto

The Liquidation of the Ostrowiec Ghetto
(Prepared by Monika Pastuszko)
On the 11th-12th of October 1942 the Nazis began the major extermination of the Ostrowiec Jews. The Jewish community of our town ceased to exist. The above map (click it for link) shows the main places that witnessed those events.
More information: http://tinyurl.com/likwidacjaostrowiec (Polish only).
Likwidacja getta w Ostrowcu Świętokrzyskim
(Prepared by Monika Pastuszko)
11-12 października 1942 roku hitlerowcy rozpoczęli masowe mordowanie Żydów ostrowieckich. Żydowska społeczność w Ostrowcu przestała istnieć. Na mapie znajdują się miejsca, które były sceną tych wydarzeń.
Więcej informacji o przebiegu likwidacji: http://tinyurl.com/likwidacjaostrowiec